AZE | ENG

 

 

"Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!" - Heydər Əliyev

header photo

Haqqımızda

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarının müdafiəsi işinə cəlb edilməsi olmuşdur. 1993-cü ildəÜmummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi digər sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan mədəni irsin təbliğatında da əsaslı dönüş yaratmışdır. Ümummilli liderimiz bütün xarici səfərlərində Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşür, onların problem və qayğıları ilə maraqlanır, həmvətənlərimizi yenicə müstəqillik qazanmış respublikamızın tarixi mənafelərinin reallaşdırılması prosesində fəal iştirak etməyə çağırırdı.

Əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu siyasətin məqsədi dünya azərbaycanlılarının tarixi Vətənlə əlaqələrini inkişaf etdirmək, soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaq, mərkəzin potensialından milli maraqlarımızın daha etibarlı şəkildə qorunması istiqamətində faydalanmaq, mədəniyyətlərarası əlaqələri genişləndirmək, onların mədəni-siyasi hüquqlarını müdafiə etməkdən ibarətdir.

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onlar arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin birgə müzakirəsi zərurətini nəzərə alaraq Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında 2001-ci ilin may ayınn 23-də Ümummilli lider Heydər Əliyevin məlum Sərəncamı bu möhtəşəm ideologiyanın gerçəkləşməsinə istiqamətlənmişdir.

Həmin ilin noyabr ayının 9 və 10 Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil olmuşdur. I qurultayda 36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak etmişdir. Bu qurultayda Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət və ictimai qurumlardan, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı təşkilatlardan, 25 siyasi partiyadan 702 nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olunmuşdur.

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı xaricdəki soydaşlarımızın ümumi məqsəd, vahid ideya ətrafında birləşməsi yolunda böyük addım, gələcəyə istiqamətlənmiş önəmli tədbirlərdən idi. Qurultay milli ideologiyamız olan Azərbaycançılıq ideyası ətrafında soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Qurultayda xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iş aparılmasını təşkil etmək, soydaşlarımız arasında milli birliyin möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyası irəli sürüldü. Ümummilli lider Heydər Əliyevə məxsus olan bu ideya Azərbaycan diasporunun formalaşdırılması prosesini sürətləndirməyə xidmət edirdi.\

 

"Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi"nin strukturu:

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV
DAMM-ın fəxri prezidenti
Dünya Azərbaycanlılarının Ümummilli Lideri

 

SÖHRAB TAHİR
DAMM İB İdarə Heyətinin fəxri sədri 

 

 

 

 

 

 

 

FLORA XƏLİLZADƏ
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Baş Katibi

ÇİNGİZ ABDULLAYEV
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Prezidenti

RASİM MƏMMƏDOV 
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Birinci Vitse-Prezidenti

 

RAMİZ QULİYEV
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Vitse-Prezidenti

FLORA KƏRİMOVA

"DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN 

VİTSE-PREZİDENTİ 

RƏŞAD MAHMUDOV
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Vitse-Prezidenti

  

 

 

TAHİR TAHİRLİ
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
İdarə Heyətinin Üzvü

YASƏMƏN HACIYEVA
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
İcraçı Direktor

BƏHRUZ NİFTƏLİYEV
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Məsul Katib

 

 

 

 

AYNUR BAXŞƏLİYEVA
"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Gənclər Şurasının Sədri


"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Xarici Əlaqələr Şöbəsinin Rəhbəri


"Dünya Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi"nin
Gənclər Şurasının Sədr Muavini

  

 

 

Rəyasət heyətinin üzvləri:

 

1.HEYDƏR ƏLİYEVDAMM-ın fəxri prezidenti Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri

 

2.SÖHRAB TAHİR - DAMM-ın Təsisçisi İdarə heyətinin fəxri üzvü, xalq şairi

 

3.ÇİNGİZ ABDULLAYEV - DAMM - nın prezidenti, yazıçı, nasir, publisist. xalq şairi

 

4.RASİM MƏMMƏDOV - DAMM-in birinci vitse-prezidenti, İctimai Nəzarət Koalisiyasının İH sədri, 

                                             SİM İB rəhbəri

 

5.FLORA KƏRİMOVA -  DAMM-in birinci vitse-prezidenti, Azərbaycanın məşhur estrada, muğam və

                                          opera müğənisi, aktrisa, görkəmli ictimai xadim

6. RAMİZ QULİYEV DAMM-in birinci vitse-prezidenti,

 

7. RƏŞAD MAHMUDOV DAMM-in birinci vitse-prezidenti, millət vəkili, ürək-damar cərrahı, tibb                                                  üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Ürək və Sağlamlıq Assosiasiyası idarə                                               heyətinin sədri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkim